Praktijk Puur Marjolein valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Mocht je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebben over de door mij geboden dienstverlening, maak dit dan zo snel mogelijk bespreekbaar. Je kunt je klacht zowel rechtstreeks met mij bespreken als ook direct neerleggen bij een klachtenfunctionaris van het GAT. 

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling en hier voor het stappenplan van de klachtenprocedure.

GAT beroepscode

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. De GAT beroepscode is een belangrijk teken van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Klik hier voor meer informatie.